Вие сте тук: » Полезно » Понятия

Понятия

4 | c | e | Д | И | М | П
Reset list
Дистрибуционни преговори -  При тях участниците се състезават за разпределянето на някаква фиксирана стойност. Тук печалбата на едната страна винаги е за сметка на другата. Наричат се сделки с нулева стойност. (Harvard Business Essentials, "Преговорите").