Вие сте тук: » Полезно » Понятия

Понятия

4 | c | e | Д | И | М | П
Reset list
Интеграционни преговори -  При тях участниците си сътрудничаст с оглед постигането на максимална полза, интегрирайки интересите си в едно общо споразумение. Тези сделки първо създават стойност, а след това я разпределят. Обозначават се с термина "печалба-печалба". (Harvard Business Essentials, "Преговорите").