Вие сте тук: » Полезно » Понятия

Понятия

4 | c | e | Д | И | М | П
Reset list
Маркетинг -  Маркетинг са дейностите, съвкупността от институции и процеси за създаване, комуникиране, доставка и обмен на предложения, които имат стойност за потребителите, клиентите, партньорите и обществото като цяло. (АМА, 2008).
Маркетинг микс -  Маркетинговият микс се дефинира като комплекс от контролируеми маркетингови променливи, които фирмата съчетава, за да постигне желаната ответна реакция на целевия пазар. Състои се от четири елемента: продукт (Product), цена (Price), място (Place) и подпомагане (Promotion). Известен е още като "концепцията за четирите "p"". (Сълова и к., "Маркетинг", В1998).
Маркетингов мениджмънт -  Процес на планиране и изпълнение на концепцията, ценообразуването, лансирането и разпределението на идеи, стоки и услуги, за да се създаде размяна, която ще задоволи индивидуалните и организационните цели. (АМА).