Вие сте тук: » Полезно » Понятия

Понятия

4 | c | e | Д | И | М | П
Reset list
Процес на иновация -  Представлява набор от процеси, който включва: разработване на идеи, пресяване на идеи, разработване на концепция и тестване, бизнес анализ, разработване на прототип и тестване, пробен маркетинг и комерсиализация. (Котлър, "Маркетинг съвети от А до Я").