Marketing Forge


Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Теми - Петър Петров

Страници: [1] 2 3
1
Възползвайте се от възможността да придобиете платен стаж по Вашата специалност!
За повече информация на следния адрес:
http://praktiki.mon.bg/sp

Успех!

2
Лектор:
Лекции: доц. д-р Генка Рафаилова
Упражнения: ас. Петър Петров

Протичане на лекциите и упражненията:
В лекциите ще се представят теоретичните постановки в управлението и примери от практиката.
Упражненията протичат с разясняване на основни понятия и концепции и решаване на казуси.
Студентите работят в екипи от трима до петима души.

За консултации:
Доц. д-р Генка Рафаилова - Колеж по туризъм Варна, катедра "Туризъм". Консултации: сряда 14:00 - 15:30. E-mail: genka@rafailova.org
Ас. Петър Петров - ИУ - Варна, кабинет: 408. Консултации: понеделник 9:00 - 11:00; петък 11:00 - 13:00. E-mail: p.k.petrov@ue-varna.bg

Литература:
Станчева, А. и др., Теория на управлението. Издателство "Наука и икономика", ИУ-Варна, 2010.

Програма:
Група 24: Л вт. 1-128 16:15-19:00; У ср. 1-448 11:15 - 13:00.
Група 25: Л вт. 1-128 16:15-19:00; У пон. 1-511 11:15 - 13:00.
Група 26: Л вт. 1-128 16:15-19:00; У ср. 1-523 09:15 - 11:00.
Група 27: Л вт. 1-128 16:15-19:00; У пет. 1-127В 13:30 - 15:00.
Група 28: Л вт. 1-128 16:15-19:00; У пет. 1-437 09:30 - 11:00.
Група 29: Л вт. 1-128 16:15-19:00; У пет. 1-223 15:15 - 17:00.
Група 38: Л пон. 1-316 13:30-16:00; У вт. 2-305 17:15 - 19:00.
Група 39: Л пон. 1-316 13:30-16:00; У вт. 2-210 15:15 - 17:00.
Група 40: Л пон. 1-316 13:30-16:00; У четв. 2-210 07:30 - 09:00.
Група 41: Л пон. 1-316 13:30-16:00; У четв. 2-309 09:15 - 11:00.
Група 42: Л пон. 1-316 13:30-16:00; У пет. 1-223 07:30 - 09:00.
Група 45: Л пон. 1-316 13:30-16:00; У ср. 1-223 07:30 - 09:00.
Група 46: Л пон. 1-316 13:30-16:00; У ср. 2-312 15:15 - 17:00.
Група 70: Л пон. 1-316 16:15-19:00; У вт. 1-222 11:15 - 13:00.

Прикачени файлове:
Учебна програма и конспект - Uchebna_programa-MANAGEMENT_UE_Varna_2013.pdf.

3
Лектор:
Лекции: доц. д-р  Анастасия Станчева
Упражнения: х. ас. докт. Петър Петров

Протичане на лекциите и упражненията:
В лекциите ще се представят теоретичните постановки в управлението чрез презентации.
Упражненията протичат с разясняване на основни понятия и концепции и решаване на казуси.
Студентите работят в екипи от трима до шестима души.

За консултации:
Доц. д-р  Анастасия Станчева - Кабинет: 313в. Консултации: сряда 8:00 - 10:00. E-mail: a.stancheva@abv.bg
Х. ас. докт. Петър Петров - Кабинет: 415. Консултации: един час във вторник между 13:30 и 17:00. Точното време ще се актуализира всяка седмица тук. E-mail: contact@marketing-forge.com

Литература:
Станчева, А. и др., Теория на управлението. Издателство "Наука и икономика", ИУ-Варна, 2010.

Програма:
Група 38: Л пон. 1-316 10:15-13:00; У ср. 1-306 13:30 - 15:00.
Група 39: Л пон. 1-316 10:15-13:00; У ср. 1-306 11:15 - 13:00.
Група 40: Л пон. 1-316 10:15-13:00; У пет. 1-434 09:15 - 11:00.
Група 41: Л пон. 1-316 10:15-13:00; У пет. 1-438 11:15 - 13:00.
Група 42: Л пон. 1-316 10:15-13:00; У пет. 1-116 13:30 - 15:00.
Група 43: Л пон. 1-316 10:15-13:00; У вт. 1-319 17:15 - 19:00.
Група 44: Л пон. 1-316 10:15-13:00; У вт. Н-103 07:30 - 09:00.
Група 45: Л пон. 1-316 10:15-13:00; У вт. 1-306 11:15 - 13:00.
Група 46: Л пон. 1-316 10:15-13:00; У вт. 1-304 09:15 - 11:00.

Прикачени файлове:
Няма.

4
Лектор:
Лекции: гл. ас. д-р  Боряна Грънчарова
Упражнения: х. ас. докт. Петър Петров

Протичане на лекциите и упражненията:
В лекциите ще се представят теоретичните постановки в маркетинга заедно с прилагането на примери.
Упражненията протичат с разясняване на основни понятия и концепции, решаване на казуси и задачи.

За консултации:
Гл. ас. д-р  Боряна Грънчарова - Кабинет: 439. Консултации: няма обявени. E-mail: boryanagr@abv.bg
Х. ас. докт. Петър Петров - Кабинет: 415. Консултации: при предварителна уговорка в петък между 11:30 и 13:30. E-mail: contact@marketing-forge.com

Литература:
Узунова, Ю. и др., Маркетинг. Издателство "Наука и икономика", ИУ-Варна, 2010.
Георгиева, Е., Кехайова-Стойчева, М., Маркетинг. Учебно пособие, Стено, 2010.
Благоев, В., Маркетинг, 1998.
Георгиева, Е., Маркетинг. Учебно помагало, ИУ-Варна, 1999.
Котлър, Ф., Управление на маркетинга.
Прайд и Ферел, Маркетинг: концепции и стратегии, 1994.
Сълова, Н. и др., Маркетинг, ИУ-Варна, 1999 г.

Програма:
Група 24: Л ср. 2-131 13:30-16:00; У вт. 2-317 13:30 - 15:00.
Група 25: Л ср. 2-131 13:30-16:00; У вт. 2-405 15:15 - 17:00.
Група 26: Л ср. 2-131 13:30-16:00; У вт. 2-225 17:15 - 19:00.
Група 27: Л ср. 2-131 13:30-16:00; У пет. 2-229 07:30 - 09:00.
Група 28: Л ср. 2-131 13:30-16:00; У пет. 2-226 09:15 - 11:00.
Група 29: Л ср. 2-131 13:30-16:00; У ср. 2-224 07:30 - 09:00.

Прикачени файлове:
График на учебните занятия - Kalendaren_Plan.pdf.
Теми за курсовата работа - Kursova_Temi.pdf.
Насоки за разработване на курсовите работи - Kursovi-nasoki.pdf.

5
Лектор:
Лекции: доц. д-р Мария Кехайова
Упражнения: х. ас. докт. Петър Петров

Протичане на лекциите и упражненията:
В лекциите ще се представят теоретичните постановки в маркетинга заедно с прилагането на примери.
Упражненията протичат с разясняване на основни понятия и концепции, решаване на казуси и задачи.

За консултации:
Доц. д-р Мария Кехайова - Кабинет: 507. Консултации: петък 10:30 - 12:30. E-mail: kehajova_m@abv.bg
Х. ас. докт. Петър Петров - E-mail: petar.petrov@marketing-forge.com

Литература:
Георгиева, Е., Кехайова-Стойчева, М., Маркетинг. Учебно пособие, Стено, 2010.
Благоев, В., Маркетинг, 1998.
Георгиева, Е., Маркетинг. Учебно помагало, ИУ-Варна, 1999.
Котлър, Ф., Управление на маркетинга.
Прайд и Ферел, Маркетинг: концепции и стратегии, 1994.
Сълова, Н. и др., Маркетинг, ИУ-Варна, 1999 г.

Програма:
Група 15: Л пет. 7:30 - 10:00; У ср. 09:15 - 11:00.
Група 16: Л пет. 7:30 - 10:00; У ср. 11:15 - 13:00.
Група 17: Л пет. 7:30 - 10:00; У ср. 07:30 - 09:00.

Прикачени файлове:
График на учебните занятия - Kalendaren_Plan.pdf.
Календарен план на лекциите - 2010_Time_Schedule_lectures_Finance_23120.pdf.
Въпросник по дисциплината - 2010_Vaprosnik_23121.pdf.
Теми за курсовите работи - Kursova_Temi.pdf

6
Лектор:
Лекции: доц. д-р Елена Георгиева
Упражнения: х. ас. докт. Петър Петров

Протичане на лекциите и упражненията:
В лекциите ще се представят теоретичните постановки в маркетинга заедно с прилагането на примери.
Упражненията протичат с разясняване на основни понятия и концепции, решаване на казуси и задачи.

За консултации:
Доц. д-р Елена Георгиева - Кабинет: 515. Консултации: вторник 13:00 - 15:00. E-mail: elenageorgiewa@yahoo.co.uk
Х. ас. докт. Петър Петров - E-mail: petar.petrov@marketing-forge.com

Литература:
Георгиева, Е., Кехайова-Стойчева, М., Маркетинг. Учебно пособие, Стено, 2010.
Благоев, В., Маркетинг, 1998.
Георгиева, Е., Маркетинг. Учебно помагало, ИУ-Варна, 1999.
Котлър, Ф., Управление на маркетинга.
Прайд и Ферел, Маркетинг: концепции и стратегии, 1994.
Сълова, Н. и др., Маркетинг, ИУ-Варна, 1999 г.

Програма:
Група 1: Л четв. 7:30 - 10:00; У вт. 11:15 - 13:00.
Група 2: Л четв. 7:30 - 10:00; У пет. 09:15 - 11:00.
Група 3: Л четв. 7:30 - 10:00; У пет. 07:30 - 09:00.
Група 4: Л четв. 7:30 - 10:00; У вт. 09:15 - 11:00.
Група 5: Л четв. 7:30 - 10:00; У пон. 13:30 - 15:00.
Група 6: Л четв. 7:30 - 10:00; У пет. 13:30 - 15:00.
Група 7: Л четв. 7:30 - 10:00; У вт. 07:30 - 09:00.

Прикачени файлове:
График на учебните занятия - Kalendaren_Plan.pdf.
Теми за курсовата работа - Kursova_Temi.pdf.
Насоки за разработване на курсовите работи - Kursovi-nasoki.pdf.

7
Реклама и PR / Рекламен инженеринг и дизайн
« -: Октомври 21, 2009, 08:35:50 pm »
Водещ лектор: Доц. д-р Бистра Василева
Консултации: Петък 9:00 - 11:00, каб. 507
Имейл: bistravas@ue-varna.bg

Литература по темата: Лекционен курс на доц. д-р Бистра Василева; "Медияпланиране на рекламната кампания", Христо Катранджиев, УИ "Стопанство", С 2006; "Маркетингови комуникации", Младен Велев, Софттрейд, С 2001; "Професионален дизайн в рекламата", Роджър Паркър, Софтпрес, С 2008; "Краят на рекламата, каквато я познаваме", Серджо Зийман, ИК "Фокус", С 2004.

Програма:
17.10. 13:30 - 17:07 ч. Зала 1-222.
19.10. 16:30 - 19:15 ч. Зала 2-311.
20.10. 13:30 - 14:45 ч. Зала 1-221.
21.10. 14:08 - 18:37 ч. Зала 2-310.
22.10. 7:30 - 11:45 ч. Зала 1-220.
23.10. 7:30 - 10:15 ч. Зала 1-Н214.
25.10. 13:30 - 18:37 ч. Зала 1-222.
26.10. 7:30 - 13:15 ч. Зала 2-304.

Материали по темата: Виж приложените файлове. NB! Само регистрирани потребители могат да виждат и теглят прикачените файлове!

Източници:
http://www.argentabg.com/
 - сайт с рекламни тарифи на повечето популярни (и не толкова) печатни и електронни издания, телевизии, радиостанции и пр.; нужна е регистрация.
http://interactive-share.com/?p=78
 - блог за интернет медии, маркетинг, реклама.
http://www.srds.com/frontMatter/sup_serv/calculator/index.html
 - сайт с формули за изчисляване на показателите за медиапланиране.
http://www.admedia.org/
 - полезна статия за медиапланирането.
http://www.novarsgroup.com/prep-plan/market-model.html
 - модел за оценка на фирмения пазар.

http://www.vesti.bg/?tid=40&oid=2532991
 - защо трябва да се внимава с рекламата!!!

8
Здравейте!

Излезе списъкът с датите и залите за сп. "Маркетинг".
Вижте прикачения файл.

9
Здравейте,
Колеги

Моля, попълнете формуляра на този адрес:
http://marketing-forge.com/LimeSurvey/index.php?sid=28827&lang=bg

Чрез него ще съберем информация един за друг и ще можем да поддържаме връзка и след завършването си :)

Всеки, който го попълни, ще получи копие от данните на всички колеги.

Нека запазим хубавите спомени от тази една (за някои повече) година, която прекарахме заедно!

10
Тук можете да коментирате въпросната статия.

11
Моля, регистрирайте се във форума, за да се възползвате от пълната му функционалност!

12
Магистри / ІІ сем. - Магистърски семинар
« -: Февруари 20, 2009, 06:56:54 pm »
Лектор:
Доц. д-р  Цвета Зафирова

Протичане на лекциите и упражненията:
В първите часове - разясняване на това как се пише магистърски дипломна работа и какви са особеностите. След това всеки пише в часовете своята магистърска теза.
Тези, които се явяват на държавен изпит (тест) ще трябва да си изберат фирма или област от мениджмънта, за която да направят проучване.
По тази дисциплина ще има оценка.

За консултации:
Кабинет: 229-в. Приемно време: петък 13:00 - 15:00. Консултации: петък 15:00 - 17:00. E-mail: tzveta_zafirova@abv.bg

Актуално:
Часовете вече ще се провеждат от 15:00 в зала 117В.

13
Лектор:
Лекции: доц. дин Йордан Коев
Упражнения: доц. дин Йордан Коев, гл. ас. Катя Владова и докторант

Протичане на лекциите и упражненията:

В първите часове на лекциите ще се припомни материалът от първата част на корпоративното ръководство, след което ще започне да се предава новата материя.
На упражненията ще се решават казуси.
Доцент Коев държи на присъствието, което ще има значение и за крайните оценки.

За консултации:
доц. дин Йордан Коев - Кабинет: 119-a. Консултации: понеделник 9:00 - 11:00. E-mail: koevip@abv.bg
гл. ас. Катя Владова - Кабинет: 505. Консултации: понеделник 7:30 - 9:30; сряда 7:30 - 9:30. E-mail: vladova_k@yahoo.com

Актуално:
На 12.03. няма да имаме лекции при доц. Коев. Часовете ще се отучват на 21.03

14
Лектор:
Доц. д-р Евгения Тонкова

Консултации:
Кабинет: 439. E-mail: evge@mbox.digsys.bg

15
Лектор:
Доц. д-р Елена Георгиева

Консултации:
Кабинет: 515. E-mail: elenageorgiewa@yahoo.co.uk

Страници: [1] 2 3