Marketing Forge


Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Публикации - Петър Петров

Страници: 1 [2] 3 4 ... 12
16
Оценки на презентациите на групи 24, 26, 45 и 46.

17
Дати за изпитна сесия по "Теория на управлението":

Група 24: 17.06. 8:00 - 11:00 2-223
Група 25: 17.06. 8:00 - 11:00 2-223
Група 26: 17.06. 8:00 - 11:00 2-223
Група 27: 18.06. 8:00 - 11:00 2-223
Група 28: 18.06. 8:00 - 11:00 2-223
Група 29: 18.06. 8:00 - 11:00 2-223
Група 38: 19.06. 8:00 - 11:00 2-219
Група 39: 19.06. 8:00 - 11:00 2-219
Група 40: 21.06. 8:00 - 11:00 2-131
Група 41: 21.06. 8:00 - 11:00 2-131
Група 42: 21.06. 8:00 - 11:00 2-131
Група 45: 20.06. 8:00 - 11:00 2-102
Група 46: 20.06. 11:00 - 14:00 2-102
Група 70: 12.06.  11:00 - 14:00 2-315

18
Задание за ИНДИВИДУАЛНА домашна работа за 6 т.
Разработва се само писмено решение на казуса.

Дати за предаване на домашната работа:

Група 24: 15.05.
Група 25: 20.05.
Група 26: 15.05.
Група 27: 17.05.
Група 28: 17.05.
Група 29: 17.05.
Група 38: 14.05.
Група 39: 14.05.
Група 40: 16.05.
Група 41: 16.05.
Група 42: 17.05.
Група 45: 15.05.
Група 46: 15.05.
Група 70: 14.05.

19
Дати за провеждане на втория казус за точки в час (4 т.):
Подгответе темата "Мотивация в управлението".

Група 24: 15.05.
Група 25: 20.05.
Група 26: 15.05.
Група 27: 17.05.
Група 28: 17.05.
Група 29: 17.05.
Група 38: 07.05.
Група 39: 07.05.
Група 40: 16.05.
Група 41: 16.05.
Група 42: 17.05.
Група 45: 15.05.
Група 46: 15.05.
Група 70: 07.05.

20
Екипно домашно по желание :)
Тема: "Стратегии на организацията".
Файл: IKEA1.doc

21
Задание за втора екипна домашна работа за 8 т.
Екипите разработват писмено решение на въпросите по казуса И мултимедийна презентация.

Дати за представяне на домашната работа:

Група 24: 08.05.
Група 25: 13.05.
Група 26: 08.05.
Група 27: 10.05.
Група 28: 10.05.
Група 29: 10.05.
Група 38: 14.05.
Група 39: 14.05.
Група 40: 09.05.
Група 41: 09.05.
Група 42: 10.05.
Група 45: 08.05.
Група 46: 08.05.
Група 70: 14.05.

22
Кратък видеоурок за MS Powerpoint:
https://www.youtube.com/watch?v=CEVJAYFfldU

Прикачен файл с препоръки за презентации, събрани от студенти :)

23
Задание за първа домашна работа за 8 т.
Екипите разработват писмено решение на въпросите по казуса И мултимедийна презентация.
За първа точка трябва да се използват и допълнителни източници.

Дати за представяне на домашната работа:

Група 24: 17.04.
Група 25: 15.04.
Група 26: 17.04.
Група 27: 19.04.
Група 28: 19.03.
Група 29: 19.03.
Група 38: 16.04.
Група 39: 16.04.
Група 40: 18.04.
Група 41: 18.04.
Група 42: 19.04.
Група 45: 17.04.
Група 46: 17.04.
Група 70: 16.04.

Използвайте материалите от темата "Фирмена среда".

24
Дати за провеждане на първия казус в час за 6 точки:

Група 24: 13.03 или 27.03.
Група 25: 18.03.
Група 26: 13.03 или 27.03.
Група 27: 15.03 или 29.03.
Група 28: 22.03.
Група 29: 15.03.
Група 38: 12.03 или 26.03.
Група 39: 12.03 или 26.03.
Група 40: 14.03 или 28.03.
Група 41: 14.03 или 28.03.
Група 42: 15.03 или 29.03.
Група 45: 13.03 или 27.03.
Група 46: 13.03 или 27.03.
Група 70: 12.03 или 26.03.

Необходима предварителна подготовка: измислена от екипа фирма с ясно определен предмет на дейност (препоръчително е да познавате добре спецификите на дейността); теоретична подготовка по темата "Вземане на решения" за първата дата или темата "Цели на организацията" за втората дата.

25
Лектор:
Лекции: доц. д-р Генка Рафаилова
Упражнения: ас. Петър Петров

Протичане на лекциите и упражненията:
В лекциите ще се представят теоретичните постановки в управлението и примери от практиката.
Упражненията протичат с разясняване на основни понятия и концепции и решаване на казуси.
Студентите работят в екипи от трима до петима души.

За консултации:
Доц. д-р Генка Рафаилова - Колеж по туризъм Варна, катедра "Туризъм". Консултации: сряда 14:00 - 15:30. E-mail: genka@rafailova.org
Ас. Петър Петров - ИУ - Варна, кабинет: 408. Консултации: понеделник 9:00 - 11:00; петък 11:00 - 13:00. E-mail: p.k.petrov@ue-varna.bg

Литература:
Станчева, А. и др., Теория на управлението. Издателство "Наука и икономика", ИУ-Варна, 2010.

Програма:
Група 24: Л вт. 1-128 16:15-19:00; У ср. 1-448 11:15 - 13:00.
Група 25: Л вт. 1-128 16:15-19:00; У пон. 1-511 11:15 - 13:00.
Група 26: Л вт. 1-128 16:15-19:00; У ср. 1-523 09:15 - 11:00.
Група 27: Л вт. 1-128 16:15-19:00; У пет. 1-127В 13:30 - 15:00.
Група 28: Л вт. 1-128 16:15-19:00; У пет. 1-437 09:30 - 11:00.
Група 29: Л вт. 1-128 16:15-19:00; У пет. 1-223 15:15 - 17:00.
Група 38: Л пон. 1-316 13:30-16:00; У вт. 2-305 17:15 - 19:00.
Група 39: Л пон. 1-316 13:30-16:00; У вт. 2-210 15:15 - 17:00.
Група 40: Л пон. 1-316 13:30-16:00; У четв. 2-210 07:30 - 09:00.
Група 41: Л пон. 1-316 13:30-16:00; У четв. 2-309 09:15 - 11:00.
Група 42: Л пон. 1-316 13:30-16:00; У пет. 1-223 07:30 - 09:00.
Група 45: Л пон. 1-316 13:30-16:00; У ср. 1-223 07:30 - 09:00.
Група 46: Л пон. 1-316 13:30-16:00; У ср. 2-312 15:15 - 17:00.
Група 70: Л пон. 1-316 16:15-19:00; У вт. 1-222 11:15 - 13:00.

Прикачени файлове:
Учебна програма и конспект - Uchebna_programa-MANAGEMENT_UE_Varna_2013.pdf.

26
Поздравявам всички студенти за представянето на изпитната сесия по "Теория на управлението" и пожелавам успех на тези, на които им предстоят поправителни изпити!

Обръщам се към Вас с молба да попълните онлайн въпросник за обучението Ви по дисциплината.
Съдържа 8 въпроса и е анонимен.
Моля, използвайте този линк:
http://marketing-forge.com/LimeSurvey/index.php?sid=68797&lang=bg

Благодаря Ви предварително!

С уважение,
Петър Петров

27
Текущ контрол на всички групи.

28
Актуален вариант!!!

29
Презентация към тема от курса упражнения по "Маркетинг" - Тема 3.pptx.
Приложена е и курсовата работа - Тема 3.doc.

Препоръки за изготвяне на презентации и презентиране - Препоръки за презентация.doc.

Видеоурок за PowerPoint:
http://www.youtube.com/watch?v=CEVJAYFfldU

30
Дати на изпитите:
Група 38 - 12.06.2012 г. - 1-222 - 8:00 - 11:00
Група 39 - 12.06.2012 г. - 1-222 - 11:00 - 14:00
Група 40 - 14.06.2012 г. - 1-316 - 8:00 - 11:00
Група 41 - 14.06.2012 г. - 1-316 - 8:00 - 11:00
Група 42 - 14.06.2012 г. - 1-316 - 8:00 - 11:00
Група 43 - 15.06.2012 г. - 1-301 - 11:00 - 14:00
Група 44 - 15.06.2012 г. - 1-301 - 11:00 - 14:00
Група 45 - 13.06.2012 г. - 1-222 - 8:00 - 11:00
Група 46 - 13.06.2012 г. - 1-222 - 11:00 - 14:00

Страници: 1 [2] 3 4 ... 12