Marketing Forge


Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Публикации - Петър Петров

Страници: 1 2 [3] 4 5 ... 12
31
Задание за домашно 3:
Прочетете внимателно заданието във файла и отговорете на поставените въпроси писмено.
Работата е екипна. Подгответе презентация на разработката, която ще представите за 5-7 минути.
Версия за MS Word 97-2003 - Домашно 3.doc
Версия за MS Word 2007-2010- Домашно 3.docx

Срок за предаване:
Групи 43, 44, 45 и 46 - 08.05.2012 г.
Групи 38 и 39 - 09.05.2012 г.
Групи 40, 41 и 42 - Предаване на курсовата и презентацията - до 11.05.2012 г. Представяне - на 18.05.2012 г.

Критерии за оценка:
Във файла.

32
Казус за стратегии - ще се дискутира по време на упражнението. Прочетете си го вкъщи и подгответе отговори на въпросите, като използвате учебника!
- НЕ Е ТРЕТОТО ДОМАШНО!

Актуални списъци с резултатите на всички групи.

Весело посрещане на Великден!

33
Допълнителна информация за анализ на фирмената среда:
- PESTLE - на български език.
- Примерен SWOT-анализ на Найк - на български език.
- Пояснения и примери за SWOT и други анализи на средата - на английски.

*Предоставените файлове попадат в графата "Научете повече". В този смисъл не са задължително условие за изготвяне на домашната работа :).

34
Задание за домашно 2:
Прочетете внимателно информацията във файла и отговорете на поставените въпроси писмено.
Работата по казуса е екипна.
Един член на екипа трябва да представи в рамките на 5 минути устно Вашето решение.
Версия за MS Word 97-2003 - Домашно 2.doc
Версия за MS Word 2007-2010- Домашно 2.docx

Срок за предаване:
Групи 43, 44, 45 и 46 - 27.03.2012 г.
Групи 38 и 39 - 28.03.2012 г.
Групи 40, 41 и 42 - 30.03.2012 г.

Критерии за оценка:
Изчерпателност на отговора.
Стил и оформление на изложението.
Задълбоченост на разсъжденията.

35
Проверени са всички домашни!
Резултатите от контролното на лекции отиват към бонус точките (графа за казус 9).

36
Задание за домашно 1:
Прочетете внимателно информацията във файла и отговорете на поставените въпроси писмено.
Работата по казуса е екипна.
Версия за MS Word 97-2003 - Домашно 1.doc
Версия за MS Word 2007-2010- Домашно 1.docx

Срок за предаване:
Групи 43, 44, 45 и 46 - 13.03.2012 г.
Групи 38 и 39 - 14.03.2012 г.
Групи 40, 41 и 42 - 16.03.2012 г.

Критерии за оценка:
Изчерпателност на отговора.
Стил и оформление на изложението.
Задълбоченост на разсъжденията.

37
Лектор:
Лекции: доц. д-р  Анастасия Станчева
Упражнения: х. ас. докт. Петър Петров

Протичане на лекциите и упражненията:
В лекциите ще се представят теоретичните постановки в управлението чрез презентации.
Упражненията протичат с разясняване на основни понятия и концепции и решаване на казуси.
Студентите работят в екипи от трима до шестима души.

За консултации:
Доц. д-р  Анастасия Станчева - Кабинет: 313в. Консултации: сряда 8:00 - 10:00. E-mail: a.stancheva@abv.bg
Х. ас. докт. Петър Петров - Кабинет: 415. Консултации: един час във вторник между 13:30 и 17:00. Точното време ще се актуализира всяка седмица тук. E-mail: contact@marketing-forge.com

Литература:
Станчева, А. и др., Теория на управлението. Издателство "Наука и икономика", ИУ-Варна, 2010.

Програма:
Група 38: Л пон. 1-316 10:15-13:00; У ср. 1-306 13:30 - 15:00.
Група 39: Л пон. 1-316 10:15-13:00; У ср. 1-306 11:15 - 13:00.
Група 40: Л пон. 1-316 10:15-13:00; У пет. 1-434 09:15 - 11:00.
Група 41: Л пон. 1-316 10:15-13:00; У пет. 1-438 11:15 - 13:00.
Група 42: Л пон. 1-316 10:15-13:00; У пет. 1-116 13:30 - 15:00.
Група 43: Л пон. 1-316 10:15-13:00; У вт. 1-319 17:15 - 19:00.
Група 44: Л пон. 1-316 10:15-13:00; У вт. Н-103 07:30 - 09:00.
Група 45: Л пон. 1-316 10:15-13:00; У вт. 1-306 11:15 - 13:00.
Група 46: Л пон. 1-316 10:15-13:00; У вт. 1-304 09:15 - 11:00.

Прикачени файлове:
Няма.

38
Задачите са за изчисляване на пазарен дял, относителен пазарен дял и БКГ матрица.

39
Форматът е същият като на пробния изпит.

Темите както са по учебното пособие:
1. Въведение в маркетинга.
2. Маркетингова среда.
3. Маркетингова информационна система.
4. Потребителско поведение.
5. Процес на разработване на пазара.
6. Продукт.

НОСЕТЕ СИ КАЛКУЛАТОРИ!!!
На изпита всички мобилни телефони се изключват!

40


Ще почна да присъждам награди за най-оригинален отговор във форум ;)

Който не може да присъства, да си даде книжката на свой колега :)

41
Всички студенти идват на датата на изпита в неговото начало :)

42
Отговори на въпросите от пробния изпит - Varianti_ipit_2011-pr-v1-4-kljuch.pdf.

Лекции по маркетинг (презентации) - Marketing-lekcii_2011.rar

43
Здравейте, искам да попитам какво значи "+" или "?" до оценката?
Весела Коледа:))

"+" означава, че оценката е потвърдена като окончателна.
"?" означава, че има време до 22.01.2012 г., за да ми кажете дали остава тази оценка.

Хубав празник :)

Оценките се потвърждават на имейла ми, а идвате с книжката на датата по време на сесията за нанасянето й!

Актуалните резултати тук.

Имейл: contact@marketing-forge.com

44
Готови са резултатите на всички групи.

Весели празници!

След сряда (28.12.2011 г.) очаквайте допълнителни материали за изпита, както и пълните данни от проведените анкети за търговските марки!

45
След като проверя пробните изпити, ще обява пълните резултати от проучването ;)

Страници: 1 2 [3] 4 5 ... 12