Marketing Forge


Последни публикации

Страници: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
Текущ контрол на специалност ИТ, групи 40, 41 и 42.
Текущ контрол на специалност ИНС, групи 27, 28 и 29.
22
Текущ контрол на специалност МИО, група 70 (актуализиран).
Текущ контрол на специалност АБ, групи 38 и 39.
Текущ контрол на специалност ИС, групи 24, 25 и 26 (актуализиран).
Текущ контрол на специалност СТОК., групи 45 и 46.
23
Резултати от презентациите на домашно 2 за групи 25, 70, 38 и 39.
До неделя очаквайте и пълния брой точки заедно с оценката за текстова част.
24
Оценки на презентациите на групи 42, 27, 28 и 29.
25
Оценки на презентациите на групи 40 и 41.
26
Оценки на презентациите на групи 24, 26, 45 и 46.
27
Дати за изпитна сесия по "Теория на управлението":

Група 24: 17.06. 8:00 - 11:00 2-223
Група 25: 17.06. 8:00 - 11:00 2-223
Група 26: 17.06. 8:00 - 11:00 2-223
Група 27: 18.06. 8:00 - 11:00 2-223
Група 28: 18.06. 8:00 - 11:00 2-223
Група 29: 18.06. 8:00 - 11:00 2-223
Група 38: 19.06. 8:00 - 11:00 2-219
Група 39: 19.06. 8:00 - 11:00 2-219
Група 40: 21.06. 8:00 - 11:00 2-131
Група 41: 21.06. 8:00 - 11:00 2-131
Група 42: 21.06. 8:00 - 11:00 2-131
Група 45: 20.06. 8:00 - 11:00 2-102
Група 46: 20.06. 11:00 - 14:00 2-102
Група 70: 12.06.  11:00 - 14:00 2-315
28
Задание за ИНДИВИДУАЛНА домашна работа за 6 т.
Разработва се само писмено решение на казуса.

Дати за предаване на домашната работа:

Група 24: 15.05.
Група 25: 20.05.
Група 26: 15.05.
Група 27: 17.05.
Група 28: 17.05.
Група 29: 17.05.
Група 38: 14.05.
Група 39: 14.05.
Група 40: 16.05.
Група 41: 16.05.
Група 42: 17.05.
Група 45: 15.05.
Група 46: 15.05.
Група 70: 14.05.
29
Дати за провеждане на втория казус за точки в час (4 т.):
Подгответе темата "Мотивация в управлението".

Група 24: 15.05.
Група 25: 20.05.
Група 26: 15.05.
Група 27: 17.05.
Група 28: 17.05.
Група 29: 17.05.
Група 38: 07.05.
Група 39: 07.05.
Група 40: 16.05.
Група 41: 16.05.
Група 42: 17.05.
Група 45: 15.05.
Група 46: 15.05.
Група 70: 07.05.
30
Екипно домашно по желание :)
Тема: "Стратегии на организацията".
Файл: IKEA1.doc
Страници: 1 2 [3] 4 5 ... 10