Вие сте тук: » Блог » Маркетинг на трето ниво

Маркетинг на трето ниво

Маркетингът вече не е непозната дума в България. Въпреки това в твърде много компании битува едно ограничено разбиране за тази бизнес философия (това словосъчетание използва още през 1957 г. президентът на „Дженерал Електрик“, Джон Маккитерик). Дали ще е свързано с рекламата, с проучванията на пазара или с търговската марка, това виждане се изчерпва да голяма степен с методите, а не с целите на маркетинга. А той наистина е философия за правене на бизнес, която може да приема разнообразни проявления според характеристиките на бизнеса, стила на мениджмънта, профила на потребителите и цялостните условия на средата. Неслучайно говорим за еволюция на маркетинговите концепции, които са представяли успешни при определени условия философии за правене на бизнес (класическият подход определя пет етапа: производствена, продуктова, търговска, традиционна и социално-етична маркетингова концепция).

Едно по-обобщаващо виждане разглежда еволюцията на маркетинга в три равнища. При първото основният фокус на фирменото управление е върху продукта (производство, характеристики или пласмент). В следващия етап настъпва ерата на Клиента (потребителска насоченост на маркетинга). Обръщаме се към „ума и сърцето“ на клиентите. Това всъщност е класическият маркетингов подход, който намира своята жизнена база в потребностите на хората, които съставляват фирмения пазар. В третата фаза основен двигател са ценностите. Фокусът е върху човешкия дух и предоставяне на дългосрочни решения за неговите терзания. Това е Маркетинг 3.0.

Изложеното в предходния абзац виждане е застъпено от проф. Филип Котлър и неговите съавтори (Хермаван Картаджая и Айвън Сетиаван) в новата им книга „Маркетинг 3.0“. Изпъстрена с много примери и практически насоки, книгата развива идеята за социално-етичния маркетинг и неговото приложение в реалния бизнес днес. Неговият стремеж е да се предоставят решения на проблемите на обществото. „Маркетинг 3.0 извисява маркетинговата концепция в сферата на човешките стремления, ценности и духовност.“ Как става това и може ли този нов модел на маркетинга да се превърне в конкурентно предимство – можете да разберете, като прочетете новия бестселър на Бащата на маркетинга :).

Добави отговор