Вие сте тук: » Полезно » Понятия

Понятия

4 | c | e | Д | И | М | П
Reset list
ERP -  Enterprise Resource Planning. Информационна система, проектирана за да координира всички ресурси, дейности и информационни потоци, необходими за успешното протичане на бизнес-процесите във фирмата. Обикновено включва производство, доставки, финанси, поръчки, проекти, човешки ресурси и CRM модул.